Skjenkebevilling enkeltanledning (åpent arrangement) og ambulerende bevilling (lukket arrangement)

 

Du må søke om skjenkebevilling hvis

  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
  • du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer (lukket arrangement med gjesteliste)
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område ((åpent arrangement)

 

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
  • Bevillingssøker kan være en fysisk person eller foretak.

 

Hva koster det?

Bevillingsavgiften er kr 380 pr gang når en ambulerende bevilling blir gitt.

 

Slik søker du

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling

 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er ca. to-tre uker for både åpent og lukket arrangement. På sommeren må det beregnes noe lengre saksbehandlingstid.

 

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvaltaren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Skjenketider

Vedtatte skjenketider i Sunndal er kl. 08.00 - 02.00 for øl og vin og kl. 13.00 - 02.00 for brennevin. Innehaver av ambulerende skjenkebevilling kan skjenke innenfor disse tiden.

 

Lover

Hjemmel for ambulerende bevilling er Alkohollovens § 4-5.