Etablererprøven

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. 

Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven og ha fylt 18 år.