Reiseliv

Naturen i Sunndal er vill og vakker, med storslått natur med høye fjell, fjorder og flere dalbunner hvor Sunndalen er hoveddalføret. Omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen, har Sunndal et unikt utgangspunkt for reiseliv.

Sunndal har mange og ulike reiselivsaktører i tillegg til de som driver innen handel- og servicenæringen. Det er et svært variert aktørbilde, det finnes tilbydere av lokalmat basert på gamle setertradisjoner, campingplasser, hotell og tilbydere av toppturer og andre aktiviteter.

Strategiplan for reiseliv

Sunndal kommunestyre vedtok i 2019 ny strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022. Strategien bygger på en felles satsing basert på et samarbeid Reiseliv-Handel-Kultur, under paraplyen "Fossenes Rike".

Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022 (PDF, 3 MB)
 

Samarbeid "Fossenes Rike 365"

Det operative samarbeidet Reiseliv-Handel-Kultur i Sunndal i planperioden 2019-22 er organisert som et prosjektbasert samarbeid under felles tittel «Fossenes Rike 365», og med slik praktisk organisering:

Sunndal næringsselskap er ansvarlig koordinator og tilrettelegger for gjennomføring av strategien.

Et arbeidsutvalg har i mandat å koordinere og tilrettelegge for gjennomføring av vedtatte tiltak, og består av:

Et bredt sammensatt aktørmøte fungerer som styringsgruppe for Fossenes Rike 365. Det skal gjennomføres 2 aktørmøter i året.