Påkjørsel av vilt og husdyr

Påkjørsel av vilt, spesielt større hjortedyr er en skremmende og farlig opplevelse, og medfører normalt minst betydelige materielle skader. Det ferdes mye vilt langs veiene i Sunndal, så kjør forsiktig og ta nødvendige forholdsregler!

Husk: Fareskilt med hjort/elg er ikke satt opp for moro skyld! Vis hensyn. Om vinteren - pass på der det er mye spor i veikanten. Trekkmønsteret endrer seg og ikke alle farlige steder er skiltet.

Hva gjør du ved påkjørsel av dyr?

  • Varsle politiet - 02800. Politivakta har liste over ettersøksjegere. Har bilen truffet dyret, er det nesten uten unntak skadd, selv om det har sprunget videre. 
  • Merk stedet der påkjørselen skjedde. Kommunen, mange bensinstasjoner og forsikringsselskapene deler ut spesielle merkebånd som er lurt å ha i bilen. Bruk evt. en plastpose e.l. Dette er viktig for at ettersøksjegeren skal vite hvor sporing skal starte.
     

Hva skjer etter påkjørsel?

Å kjøre på et dyr er ikke straffbart. Men å ikke varsle om at det har skjedd, og ikke å stoppe og sjekke tilstanden til dyret, er straffbart og kan medføre inndraging av førerkort!

Varsling til politiet er også et vilkår for å kunne bruke bilforsikringen din. Skade etter kolisjon med vilt gir ikke bonustap.

Hva er "vilt"?

"Vilt" er alle ville dyr. Kjører du på et mindre dyr (hare, fugl etc) er det din plikt som bilfører å stoppe og se hvordan det har gått. De fleste smådyr drepes momentant, men du må sjekke at så er tilfelle og avlive i motsatt fall.
 

Dette gjelder imidlertid også for husdyr og kjæledyr!