Båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele landet. Sunndal kommune har i tillegg egne bestemmelser for båndtvang av hund og områder der hunder ikke har adgang. Alle hundeeiere oppfordres til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene.

Generell båndtvang 1. april til 20. august

Generell båndtvang er en periode hvert år hvor hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet hele tiden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Perioden gjelder fra 1. april til 20. august, og gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Les mer om båndtvang på Mattilsynets hjemmeside.


Bestemmelser ut over generell båndtvang i Sunndal kommune

I Sunndal kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april–20. august holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av punktene nedenfor (§1 båndtvang):

 • Hele året i og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) og handleområder i Sunndalsøra sentrum.
 • Hele året på og ved idrettsanlegg i kommunen.
 • I og ved lysløypene på Ålvundeid, i Øksendal, på Sande, på Grøa og på Gjøra, i alpinanlegget til Sunndal fjellheis og i skiløyper preparert for konkurranser fra det tidspunkt de blir preparert og så lenge disse prepareres.
 • I og ved preparert skiløype i Grødalen fra Dalabrua via Steinbrua til Stortæla, i skolens vinterferie (fredag-neste søndag) og i påsken fra fredag før palmesøndag til og med 2. påskedag.
 • Hele året i rekreasjonsområdene Flåøya og Fuglvågen, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner.
 • I områder der bufe beiter og har rett til å beite i tida fra og med 21. august til og med 30. september.
 • Kommunen kan under ekstraordinære forhold innføre båndtvang i hele eller deler av kommunen.

Det er også en bestemmelse om forbud mot hund på særskilte steder (§2):

 • hunder ikke har adgang til skoler, barnehager, kirkegårder og gravplasser/urnelunder (gjelder ikke førerhunder)
 • Pårørende med hund har anledning til å ta denne med ved gravbesøk.

Bestemmelsen ro og orden (§5), sier at

 • i og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) skal hunder som sjenerer omgivelsene ved vedvarende bjeffing ikke etterlates ute bundet, i hundegård eller på annet vis uten tilsyn som kan stoppe bjeffing.
 • Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted. Det er ikke tillatt å etterlate poser med hundeekskrementer andre steder enn i offentlig renovasjonsordning.

Forskrift om båndtvang for hund,og områder der hunder ikke har adgang Sunndal kommune