MOT

MOT-familien - Klikk for stort bildeMange ungdommer samlet Ukjent

I MOT-familien er Sunndal kommune ganske ferske. Eller det vil si, vi var MOT-kommune en gang på nitti-tallet. Men av ulike årsaker ble samarbeidet med MOT avslutta. I 2014 signerte kommunestyret ny kontrakt med MOT og Sunndal er nå et lokalsamfunn med MOT.

Hva er MOT

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger. MOT styrker ungdoms bevissthet og mot- til å leve, til å bry seg og til å si nei. MOT har tro på at alle har en robusthet i seg, og ønsker å arbeide systematisk for å styrke denne hos alle. Robust ungdom vil ha en dobbelteffekt, ved å både virke på individnivå og på gruppenivå. Målet er å bygge inkluderende kulturer som sørger for at ingen faller utenfor, men kommer seg gjennom ungdomstiden med en følelse av egenverd og tilhørighet. For å nå slike mål anerkjenner MOT den makt og mulighet som ligger i å arbeide med det sosiale fellesskapet i ungdomsgruppene på ungdommenes arena, i skolen.

Under MOT-øktene får ungdommene felles opplevelser som det ikke nødvendigvis blir tid og rom for i den ordinære skolehverdagen. I manuset som ligger til grunn for alle MOT-øktene er det en rekke øvelser, gruppeoppgaver og rollespill som går direkte på det å øke forståelse for forskjellighet og øve ungdommene i det å utvise raushet mot hverandres forskjeller.

Hvorfor

MOTs resultater viser at elever på MOT-skoler får styrket sentrale faktorer for arbeidet med inkludering, robusthet og psykisk helse.
Noen av de viktigste resultatene av MOTs arbeid er:
1. Mindre hyppig mobbing
2. Færre ungdom uten en eneste venn
3. Mindre psykiske vansker
4. Mindre rusmisbruk

Hvem

Lokal MOT-ledelse i Sunndal består av:
Ståle Refstie, ordfører
Gerd Anne Bråttvik, skolesjef
Edward Jensen, rektor ved Sunndal ungdomsskole

MOT-coacher

Olav Bråten, politi
Kjersti Ramsøy-Halle, avdelingsleder ungdom
Audun Gikling, lærer
Berit Hoseth Stavik, klubbarbeider