Torgplasser

Servicekontoret i Sunndal rådhus leier ut torgplassene på Øratorget og Trekanten.  Torgplassene kan leies for en eller flere dager og også på årsbasis. 

For leie over lengre tidsrom ønsker vi at du sender inn søknad om leie av torgplass.

For kortere leieperioder kan leie avtales ved muntlig henvendelse.

All handel forutsettes om nødvendig godkjent av offentlige myndigheter, som f.eks. lensmann, mattilsyn eller andre.

Utleiepriser 2018

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra