Torgplasser

Sunndal kommune leier ut torgplassene på Øratorget og "Trekanten", området mellom ALTI-senteret og KIWI.  Torgplassene kan leies for en eller flere dager og også på årsbasis. 

For leie over lengre tidsrom ønsker vi at du sender inn søknad.

Søknad om leie av torgplass

For kortere leieperioder kan leie avtales ved muntlig henvendelse/e-post e.l.

All handel forutsettes om nødvendig godkjent av offentlige myndigheter, som f.eks. lensmann, mattilsyn eller andre.

Utleiepriser

Artikkelliste