Torgplasser

Servicekontoret i Sunndal rådhus leier ut torgplassene på Øratorget og Trekanten.  Torgplassene kan leies for en eller flere dager og også på årsbasis. 

For leie over lengre tidsrom ønsker vi at du sender inn søknad om leie av torgplass.

For kortere leieperioder kan leie avtales ved muntlig henvendelse.

All handel forutsettes om nødvendig godkjent av offentlige myndigheter, som f.eks. lensmann, mattilsyn eller andre.

Utleiepriser 2018

Kontaktinformasjon

Steinar Husby
Fung. avdelingsleder kulturhus og kino
E-post
Mobil 90 58 84 38
Ole Magne Ansnes
Kultursjef
E-post
Mobil 97 59 51 48

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra