Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en portal med oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, med støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.

Sunndal kommune har avtale med Tilskuddsportalen, noe som gir gratis tilgang for alle lokale lag og foreninger i kommunen.

Tilskuddsportalen Sunndal kommune

Slik får du tilgang

  • Gå inn på tilskuddsportalen og søk opp Sunndal kommune.
  • Velg "Registrer deg" for å registrere e-postadresse og organisasjon du er tilknyttet
  • Du vil deretter få en epost med bekreftelse på din registrering, og det er viktig at du klikker på aktiveringslenken i denne bekreftelses e-posten. 
  • Velg ønsket passord.
  • Begynn jakten på tilskudd!
     

Spørsmål/kontakt

support@tilskuddsportalen.no

Telefon 62 52 13 00

www.tilskuddsportalen.no

www.facebook.com/Tilskuddsportalen