Tilskudd til 17. mai-arrangement

17. mai Sunndal - Klikk for stort bilde17. mai Sunndal Sigrun Rødset

Sunndal kommune har praksis for å yte tilskudd til 17.mai-arrangementer i kommunen.
Tilskuddet bevilges av økonomi- og planutvalget, og blir gitt som en fast sats til kretsene og til arrangementet i sentrum.

Hvordan få tilskudd?

Det må søkes om støtte fra kretsene.

Det må framgå av søknaden hvem som er kontaktperson i komiteen for aktuelle år, hvem som skal ha tilbakemelding og hvilken konto et eventuelt tilskudd skal overføres til.

Søknad sendes til post@sunndal.kommune.no

Søknadsfrist: 31. mars