Kulturmidler - søknadsfrist 15. mars

Sande Stadion med tribuner - Klikk for stort bildeSande Stadion

Fristen for å søke om kulturmidler er 15. mars.  Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd, prosjekttilskudd, driftstilskudd til ikke-kommunale idrettsanlegg og tilskudd til forsamlingshus.
 

Alle søknader behandles av kulturtjenesten for politisk vurdering med vedtak i teknikk-, miljø- og kulturutvalget.  Formannskapet er klageorgan.

Samme søknadsskjema benyttes for alle tilskuddene.

søknadsskjema

Les mer om de ulike tilskuddene her: