Kontantkassa

Sunndal kommune har en tilskuddsordning kalt “Kontantkassa». Kontantkassa er en tilskuddordning som skal gjøre det mulig for alle barn og unge å delta i minst en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom.

Ordningen administreres av kulturtjenesten.

For hvem:

Barn og unge i alderen 6 år - 18 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter av økonomiske årsaker.

Hva gis det støtte til:

For eksempel: Kontingenter, aktiviteter, utstyr, deltakelse i turneringer, konkurranser og turer for enkeltpersoner.

Hvor mye:

Inntil kroner 2400,- i tilskudd per person per år. Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person.

Hvem kan søke (på vegne av barnet/ungdommen):

· Det er laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen, etter vurdering av behov for søknad.

· Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesykepleier, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke.

· Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker:

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til, og vi ønsker at det er to personer tilknyttet barnet/ungdommen som går god for søknaden. Med dette menes det at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen kan også innebære å sjekke at kontingenten er betalt eller lignende. Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontantkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Kontantkassa er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.

Krav til søknaden: 

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. Det kan søkes om midler på forhånd og da kan evt. faktura, kvitteringer og lignende ettersendes.