Visuelle kunstfag

Gjennom arbeidet med visuelle kunstfag skal elevene

  • utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter
  • utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring
  • utvide sitt perspektiv og sin kulturforståelse gjennom utforskning av fortid, nåtid og framtid
  • utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i et lærings- og arbeidsfellesskap
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i visuell kunst
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende lokalmiljø

Kontaktinformasjon

Ingemar Andersson
Rektor
E-post
Telefon 71 69 94 70

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Skolevn. 16, 6600 Sunndalsøra