Utleie og konferanser

Kulturhuset ønsker å være til glede for enkeltpersoner, lag og organisasjoner og en naturlig møteplass for møter, kurs og andre arrangement.

Skal du arrangere store konferanser eller små møter- har vi lokalet som passer for deg.

Møterom og saler

Hovshall 370 seter inkludert 2 handicapseter

Keila 74 seter

Nebba/Nuten egnet møterom til 20 personer

Toppheis egnet møterom til 15 personer

Priser og leiesatser

Utleieskjema

Tillegg for billettsalg ut over ordinær billettsalgstid, etter avtale med bruker kr 300 pr. påbegynt time.

Teknisk assistanse, etter avtale med bruker kr 300 pr. påbegynt time på hverdager, 500 på helg.

Det er delegert til tjenesteleder (i praksis kulturhusleder) å fastsette pris i særskilte tilfelle, eksempelvis Den Store Kinodagen, skolekino (lavere pris) og verdenspremierer (høyere pris). Det samme gjelder utleiepriser. Man skal ved kommersielle arrangement ta 11.000 per forestilling i Hovshall. Når store nasjonale aktører leier seg inn, kan man forhandle om ytterligere husleie, eksempelvis prosenter av billettinntekt i tilleggt il de 10.000 i husleie.