Sunndal pensjonistsenter

Pensjonistsenteret er stedet der sunndalspensjonistene kan komme sammen til hyggelig samvær og ulike aktiviteter.

Eierskap og drift

Sunndal pensjonistsenter eies av Sunndal kommune, og et styre på 5 medlemmer har hovedansvar for huset.
Leder i Sunndal pensjonistforening: Endre Flatvad.

Støtteforeninga for Sunndal pensjonistsenter drifter senteret på vegne av Sunndal kommune. 
Styreleder i støtteforeninga: Ivar Mellemseter

Aktiviteter

Malerloftet

Malerloftet er et stort rom med god belysning i 2.etasje. Hver onsdag fra klokka 1030 er det porselensmaling og glassmaling. På huset er det også ovn til brenning av glass og porselen.

Trim

"Den gyldne spaserstokk" har trimturer fra senteret hver mandag og fredag klokka 0945. Deltakerne må selv avpasse fart og lengde på turen etter egen kapasitet. Etter turen er det kaffekos.

Hver mandag fra klokka 1045 er det gymnastikk under kyndig ledelse. I huset er det også trimrom med blant annet ergometersykkel, tredemølle og romaskin.

Handarbeid

Gruppa møtes hver tirsdag formiddag i stua i pensjonistsenteret. Gruppa lager gjenstander til støtteforeningens utlodninger, basar og julelotteri.

Snekkerbua

Snekkergruppa møtes hver tirsdag formiddag. Gruppa lager gjenstander til støtteforeningens utlodninger, basar og julelotteri.

Maskinverksted/aktivitetsrom

Dobbelgarasjen er ombygd til et lyst og trivelig maskinverksted. Der finner du:

  • 2 plan- og dimensjonshøvler
  • bandsag
  • dreiebenker med dreiestål
  • søyleboremaskin
  • bordsag
  • stor støvsuger

De som ønsker å bruke verkstedet får nøkkel ved å henvende seg til kjøkkenpersonalet.

Bridge

Veteranbridgeklubben har faste spilledager i pensjonistsenteret; mandag fra klokka 1700

Og ellers

Fotpleie, korøving, datakafe og hørselshjelp.
Sunndal pensjonistforening og LHL Sunndal og Nesset har kontorlokaler i pensjonistsenteret.