Samfunnskunnskapsopplæring


Hva tilbyr vi

Samfunnskunnskap omfatter syv obligatoriske emner. Voksne innvandrere med oppholdstillatelse er pliktig til å gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap, denne opplæringen avsluttes med en obligatorisk prøve.

Opplæringen skal gi deltakeren informasjon om rettigheter, plikter og muligheter og formidle kjennskap til sentrale verdier i det norske samfunnet.

Opplæringen gis på et språk eleven forstår. Vi tilbyr kurs på ulike språk.

Vi tilbyr også statsborgerprøven for deg som skal søke Norsk statsborgerskap.

Når arrangeres prøvene

Prøver i samfunnskunnskap og stasborgerprøve arrangeres 4 ganger i året. Informasjon om datoer offentliggjøres på Sunndal kommune sine hjemmesider, facebooksiden til Sunndal voksenopplæring og ved henvendelse til Sunndal voksenopplæring. Informasjon om de ulike prøvene og frister for oppmelding finner du på Kompetansenorge

Priser

Kurset er gratis for de med rett og plikt eller rett til denne opplæringen

Kontaktinformasjon

Laila Almhjell-Ims
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring
E-post
Mobil 955 26 230

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsvegen 3, Sunndalsøra