Om voksenopplæringen


Hva tilbyr vi

Sunndal voksenopplæring er en kommunal skole for innvandrere over 16 år. Vi følger den kommunale skoleruten.

Det overordnede målet ved voksenopplæringen er å styrke innvandrernes mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet.

Voksenopplæringen skal tilrettelegge for utdannelse og arbeid for mennesker med ulik etnisk og utdanningsmessig bakgrunn. Skolen skal bidra til å fremme inkludering og kulturelt mangfold.

Skolens tilbud

I hovedsak 4 sentrale områder:

Norskopplæring

Samfunnskunnskap

Grunnskoleopplæring

Introduksjonsprogram

Kontaktinformasjon

Gøril Skeie
Leder ved voksenopplæringen
E-post
Telefon 71 69 92 82

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

 Besøksadresse:

Nordmørsveien 3, Sunndalsøra