Om voksenopplæringen


Hva tilbyr vi

Sunndal voksenopplæring er en kommunal skole for innvandrere over 16 år. Vi følger den kommunale skoleruten.

Det overordnede målet ved voksenopplæringen er å styrke innvandrernes mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet.

Voksenopplæringen skal tilrettelegge for utdannelse og arbeid for mennesker med ulik etnisk og utdanningsmessig bakgrunn. Skolen skal bidra til å fremme inkludering og kulturelt mangfold.

Skolens tilbud

I hovedsak 4 sentrale områder:

Norskopplæring

Samfunnskunnskap

Grunnskoleopplæring

Introduksjonsprogram

Kontaktinformasjon

May Anita Bruset
sekretær
E-post
Mobil 902 70 162

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsveien 3, Sunndalsøra