Norskopplæring


Hva tilbyr vi

Vi tilbyr kurs på mange nivå i norskopplæringen. Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Den opererer med 3 ulike spor. Alle deltagerne skal ha en individuell plan.

  • Spor 1 er tilrettelagt for de med ingen eller svært liten skolebakgrunn.
  • Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang.
  • Spor 3 er tilrettelagt for deltakere med god allmennkunnskap.

Vi kan tilby norskkurs til arbeidsinnvandrere.

Rettigheter og plikter

Les mer om rett og plikt til opplæring

Les mer om asylsøkeres plikter og rettigheter 

Når arrangeres prøvene

Prøver i norsk arrangeres 4 ganger i året. Informasjon om datoer offentliggjøres på Sunndal kommune sine hjemmesider, facebooksiden til Sunndal voksenopplæring og ved henvendelse til Sunndal voksenopplæring. Informasjon om de ulike prøvene og frister for oppmelding finner du på Kompetansenorge.

Kompetansenorge

Priser

Kursene er gratis for de med rettighet i følge lovverket. Andre betaler for undervisningen.