Norskopplæring


Hva tilbyr vi

Vi tilbyr kurs på mange nivå i norskopplæringen. Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Den opererer med 3 ulike spor. Alle deltagerne skal ha en individuell plan.

  • Spor 1 er tilrettelagt for de med ingen eller svært liten skolebakgrunn.
  • Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang.
  • Spor 3 er tilrettelagt for deltakere med god allmennkunnskap.

Vi kan tilby norskkurs til arbeidsinnvandrere.

Rettigheter og plikter

For de med rett og plikt til norskopplæring gå inn her

For asylsøkere gå inn her

For arbeidsinnvandrere gå inn her

Når arrangeres prøvene

Prøver i norsk arrangeres 4 ganger i året. Informasjon om datoer offentliggjøres på Sunndal kommune sine hjemmesider, facebooksiden til Sunndal voksenopplæring og ved henvendelse til Sunndal voksenopplæring. Informasjon om de ulike prøvene og frister for oppmelding finner du på Kompetansenorge

Priser

Kursene er gratis for de med rettighet i følge lovverket. Andre betaler for undervisningen.

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsveien 3, Sunndalsøra