Grunnskoleopplæring


Hva tilbyr vi

Eksamensrettet grunnskoleopplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Vi ser på kunnskap og utdanning som et viktig integreringstiltak.Opplæringen følger Kunnskapsløftet opp til 10.årstrinn.

Målgruppe

Voksne med behov for grunnskoleopplæring. Opplæringen gis etter § 4A1 i opplæringsloven og fører fram til grunnskolevitnemål for voksne. Med vitnemål fra grunnskolen for voksne kan du søke plass i videregående opplæring.

  • Søkeren må være over opplæringspliktig alder.
  • Søkeren må ha lovlig opphold i Norge.

Ønsker du informasjon og veiledning i forhold til grunnskoleopplæring og videregående opplæring ta kontakt med skolen.

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Laila Almhjell-Ims
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring
E-post
Mobil 955 26 230

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsvegen 3, Sunndalsøra