Sunndalsmodellen

Arbeidet med innvandring/integrering/kvalifisering er i Sunndal kommune organisert i en egen tjeneste.

Flyktningkontor og voksenopplæring er avdelinger i Innvandrertjenesten.

Etter anmodning fra IMDI bosetter kommunen flyktninger.Kvalifisering av disse skjer ved Sunndal voksenopplæring                   

Sunndal kommune ble nominert til bosettingsprisen av IMDI for 2013 og 2015 for godt bosettingsarbeid.

Kontaktinformasjon

Laila Almhjell-Ims
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring
E-post
Mobil 955 26 230

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsvegen 3, Sunndalsøra