Sunndalsmodellen

Arbeidet med innvandring/integrering/kvalifisering er i Sunndal kommune organisert i egen tjeneste.

Se organisasjonskart

Flyktningkontor og voksenopplæring er avdelinger i Innvandrertjenesten.

Etter anmodning fra IMDI bosetter kommunen flyktninger. Kvalifisering av disse skjer ved Sunndal voksenopplæring.
                   

Sunndal kommune fikk bosettingsprisen av IMDI i 2020 for godt bosettingsarbeid, etter å ha vært nominert også i 2013 og 2015.

Artikkelliste