Finansiering

Innvandrertjenesten sin virksomhet dekkes i sin helhet av statlige tilskudd.

Dette skjer som følgende :

  • Drift av asylmottak gjennom driftsavtale med UDI.
  • Bruk av kommunens tjenester ,som helsetjenester og barnevern mm, til asylsøkere dekkes gjennom vertskommunetilskuddet fra UDI.
  • Voksenopplæringen dekkes fra IMDI.
  • Bosetting dekkes gjennom integreringstilskudd.

Kontaktinformasjon

Bente Mosbakk
Sjef for innvandrertjenesten
E-post
Mobil 908 69 503

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsveien 3, Sunndalsøra