Finansiering

Innvandrertjenesten sin virksomhet dekkes i sin helhet av statlige tilskudd.

Dette skjer som følgende :

  • Voksenopplæringen dekkes fra IMDI.
  • Bosetting dekkes gjennom integreringstilskudd.

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsvegen 3, Sunndalsøra