Søk om psykisk helsehjelp - barn og unge

Du kan be fastlege, behandler, skole, barnehage, barnevernet eller helsesøster om å hjelpe deg. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Tilbudene kan være:

  • støttesamtaler, terapisamtaler og personlig oppfølging med barn, ungdom og foresatte
  • foreldreveiledning
  • familieterapeutiske samtaler
  • støtte til bedring og mestring
  • oppfølging i en krisesituasjon

 

Krav til søker

  • du/dere fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer og utfordringer
  • du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp

 

Hva koster det?

  • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.

 

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
Mobil 902 60 215
Barnevernstjenesten
Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
E-post
Mobil 909 73 061

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra