Søk om psykisk helsehjelp - barn og unge

Du kan be fastlege, behandler, skole, barnehage, barnevernet eller helsesøster om å hjelpe deg. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Tilbudene kan være:

  • støttesamtaler, terapisamtaler og personlig oppfølging med barn, ungdom og foresatte
  • foreldreveiledning
  • familieterapeutiske samtaler
  • støtte til bedring og mestring
  • oppfølging i en krisesituasjon

 

Krav til søker

  • du/dere fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer og utfordringer
  • du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp

 

Hva koster det?

  • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.

 

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
Telefon 71 69 90 30
Mobil 948 44 346
Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
Telefon 71 69 91 31

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra