Kortvarig psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et kortvarig behandlingstilbud, vanligvis 6 - 8 uker.

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Kortvarig psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Kortvarig psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker (insomni), samt begynnende rusutfordringer.