Distriktpsykiatrisk senter (DPS)

 

DPS Poliklinikk Molde Knausensenteret

Knausensenteret har tilbud for barn/unge og voksne. Senteret har følgende seksjoner:

  • Poliklinikk for barn og unge (BUP), familieseksjon BUP (innlegging)
  • Distriktspsykiatrisk senter (DPS) poliklinikk
  • Distriktspsykiatrisk senter (DPS) døgnenhet

 

DPS poliklinikk Kristiansund

Poliklinikk psykisk helsevern DPS Kristiansund – «Solhagen» er lokalisert på Nordlandet i Kristiansund, og er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern.