TØRN-prosjektet

Sunndal kommune er en av 10 kommuner som er valgt ut til å delta i en pilot i KS sin satsing TØRN, i perioden fra november 2022 og 1 år fremover. Piloten skal jobbe med målrettet bruk av velferdsteknologi i ny oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene.  Prioritert i denne piloten er hjemmesykepleien og habilitering som deltar i prosjektet.

Mål

Målet er at prosjektet skal hjelpe oss med den store omstillingen som må til for å møte fremtidens utfordringer. Demografiske endringer, trang kommuneøkonomi og tilgang på helsefaglig kompetanse gjør det vanskelig å møte etterspørselen etter tjenester. I prosjektet ser vi både på organisering av oppgaver, oppgavedeling mellom faggrupper og hvordan velferdsteknologi kan bidra.

Organisering

En partssammensatt prosjektgruppe er satt ned og skal jobbe aktivt med utviklingsarbeidet og delta på felles samlinger med KS. I løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres 6 dagssamlinger, i tillegg til flere workshop og veiledningsmøter.

KS dekker frikjøp av 20 % stilling som prosjektleder.

Det er også frikjøpt intern prosjektmedarbeider inntil 50%, siden både hjemmesykepleien og habiliteringsavdelingen deltar i prosjektet.

Arbeidsgruppe

Prosjektgruppa (arbeidsgruppa) er en partssammensatt gruppe med både ledere, tillitsvalgte, verneombud og representant for ansatte og fra personalavdelingen:

 • Kirsti Hoås, NSF
 • Linda Wågbø, verneombud
 • Silje Ulvund, fagforbundet og prosjektmedarbeider
 • Siw Teksum, avdelingsleder
 • Ingeborg Smistad/Christina Ødegård, avdelingsleder
 • Malin Sivertsen, vernepleier habilitering
 • Liv Ingrid Horvli, personalrådgiver
 • Karin Balstad Braseth, prosjektleder

Styringsgruppe

Prosjektet er forankret i ledelsen i Sunndal kommune og det er nedsatt en styringsgruppe:

 • Anne Berit Vullum, tjenesteleder
 • Britt Iren Bæverfjord, tjenesteleder
 • Beate Eikrem, HTV Fagforbundet
 • Maria Lotsberg, HTV NSF
 • Ole Andres Andreassen, hovedverneombud
 • Liv Ingrid Horvli/Merete S Linseth, personalrådgiver/personalsjef
 • Karin Balstad Braseth, prosjektleder

 

Hva er TØRN?

Tørn-prosjektet er i regi av KS, og gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Les mer om TØRN