Reisevaksiner

Ved spørsmål om reisevaksine, ta kontakt med fastlege for resept. Deretter tar du kontakt med Sunndal apotek (71 68 90 80) for bestilling av  vaksine, samt avtale time for å sette vaksine der. 

Ved behov for gulfebervaksine med tilhørende Internasjonalt vaksinekort ("gult kort"), må denne vaksinen gis på helsestasjonen. Ring for å avtale time. 

Informasjon om reisevaksiner på Folkehelseinstituttet (FHI)