Influensavaksine

Vi tilbyr hver høst massevaksinering mot influensa.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler definerte risikogrupper og vaksinere seg mot sesonginfluensa.
Vi publiserer vaksinasjonsdager som nyheter på kommunens hjemmeside.

Influensavaksine til risikogrupper - FHI