Influensavaksine

Vi tilbyr hver høst massevaksinering mot influensa.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler definerte risikogrupper og vaksinere seg mot sesonginfluensa.
Vi publiserer vaksinasjonsdager som nyheter på kommunens hjemmeside.

Influensavaksine til risikogrupper - FHI

Kontaktinformasjon

Sunndal helsestasjon
Mobil 90 26 02 15

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Mongstugt. 5, 2 etg. Sunndalsøra