Hørselssentralen i Sunndal

Dette er et tilbud fra Helse Møre og Romsdal HF, og gjelder kun pasienter med timeavtale.

Henvisning

Første henvisning til Hørselssentral gjøres av fastlegen.

Nyhenviste

Første konsultasjon ved Hørselssentralen foregår i Molde for legeundersøkelse og hørselsmåling.

Oppfølging

Videre konsultasjoner utføres på Sunndalsøra. Det vil si tilpassinger av høreapparat, hørselsmåling, kontroller og service på høreapparatene.

Spørsmål vedrørende timebestilling eller endring av timer på Sunndalsøra rettes til Hørselssentralen i Molde, tlf. 71 12 27 35.

Det er også mulig å benytte postkassen på venterommet (den befinner seg i 2. etg på Sunndal Helsesenter), for beskjeder og spørsmål til audiograf, samt service på høreapparat.

Audiograf kan nås via SMS på mobil, 948 65 543, eller e-post: Horselssentralen-molde@helse-mr.no"

Hørselskontakt Sunndal kommune - det er for tiden ingen hørselkontakt i kommunen

Har du nedsatt hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere. Hørselskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunene og kan bistå hørselshemmede med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler.

For å kunne få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, må hørselsnedsettelsen være varig (minst 2 år) og hjelpemiddelet må være hensiktsmessig og nødvendig for at du skal kunne fungere bedre i hverdagen. Aktuelle hjelpemidler kan være: varslingshjelpemidler, lytteutstyr for tv, samtaleforsterkere, telefoner og telefonutstyr. NB: Hørselskontakten formidler ikke høreapparater.

Artikkelliste