Hørselssentralen i Sunndal

Dette er et tilbud fra Helse Møre og Romsdal HF, og gjelder kun pasienter med timeavtale.

Henvisning

Første henvisning til Hørselssentral gjøres av fastlegen.
 

Nyhenviste

Første konsultasjon ved Hørselssentralen foregår i Molde for legeundersøkelse og hørselsmåling.


Oppfølging

Videre konsultasjoner utføres på Sunndalsøra. Det vil si tilpassinger av høreapparat, kontroller og service på høreapparatene.

Spørsmål vedrørende timebestilling eller endring av timer på Sunndalsøra rettes til Hørselssentralen i Molde, tlf. 71 12 27 35.
 

Hørselskontakt Sunndal kommune

Har du nedsatt hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere. Hørselskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunene og kan bistå hørselshemmede med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler.

For å kunne få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, må hørselsnedsettelsen være varig (minst 2 år) og hjelpemiddelet må være hensiktsmessig og nødvendig for at du skal kunne fungere bedre i hverdagen. Aktuelle hjelpemidler kan være: varslingshjelpemidler, lytteutstyr for tv, samtaleforsterkere, telefoner og telefonutstyr. NB: Hørselskontakten formidler ikke høreapparater.

Kontaktinformasjon

Hørselsentralen i Molde
E-post
Telefon 71 12 27 35

For justeringer og mer omfattende service skal det bestilles time på forhånd.

Hørselkontakt i Sunndal kommune Idar Stomsvik
Serviceteknikker
E-post
Mobil 911 14 781
Silje Ellevset
Synskontakt - dagansvar sone
Mobil 481 21 842

Åpningstider

Oddetallsuker:   

mandag 08.00-16.00                                onsdag 08.00-16.00                                torsdag 08.00-16.00                              fredag 08.00-16.00

Partallsuker:

onsdag 08.00-16.00                                fredag 08.00-16.00

 

Adresse

Mongstugata 5, Sunndalsøra