Barnekoordinator

Foreldre til barn og ungdommer med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, er pårørende med store omsorgsoppgaver. Barna og ungdommene har ofte et omfattende hjelpebehov og behov for tett oppfølging i ulike faser av livet.

For å sikre mer sammenhengende og bedre koordinerte tjenester, og for å bistå og avlaste foreldrene, er det innført en rett til barnekoordinator.