Barnekoordinator

Barnekoordinatoren har som jobb å gjøre det lettere for familier som venter eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

Formålet er å unngå ansvarspulverisering, og sørge for bedre samarbeid mellom skole og barnehager, barnevernet, Nav og helse- og sosialtjenester.

Nyttige lenker