Pårørenderom - leie

Omsorgsboliger Ringveien - Klikk for stort bildeOmsorgsboliger Ringveien 17 Sunndal kommune

Helse- og omsorgstjenesten har et rom til utleie for pårørende til pasienter/brukere i tjenesten som har behov for et overnattingsted når de er på besøk.

 

Adresse

Pårørenderommet ligger i 3. etg. i omsorgsboligene i Ringveien 17.

 

Utstyr

Rommet er utstyrt med pute og dyne.  Sengetrekk må du holde selv. 

 

Avtale om leie

Kontakt avdelingssykepleier i hjemmebasert omsorg Ingeborg Smistad på tlf. 901 67 096 mandag – fredag mellom 08.00–15.00.

Ta kontakt med ansatte på avdelingen ved behov for å avtale om leie utenom disse tidspunkt.

 

Pris

Leie av rommet er gratis.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.