Pårørenderom - leie

Omsorgsboliger Ringveien - Klikk for stort bildeOmsorgsboliger Ringveien 17 Sunndal kommune

Helse- og omsorgstjenesten har et rom til utleie for pårørende til pasienter/brukere i tjenesten som har behov for et overnattingsted når de er på besøk.

Adresse

Pårørenderommet ligger i 3. etg. i omsorgsboligene i Ringveien 17.

Utstyr

Rommet er utstyrt med pute og dyne.  Sengetrekk må du holde selv. 

Avtale om leie

Kontakt avdelingssykepleier Siril Beate Hollingen på tlf. 90 14 59 71 mandag – fredag mellom 08.00–15.00.

Ta kontakt med ansatte på avdelingen ved behov for å avtale om leie utenom disse tidspunkt.

Pris

Leie av rommet er gratis.