Servicetekniker

Er en ambulerende vaktmester som gir et tilbud til de hjemmeboende eldre og funksjonshemmede som har behov for praktisk hjelp til sine hjelpemidler og trygghetsalarmer.

Hva utføres?

Servicetekniker har ansvar for montering og tilsyn av trygghetsalarmer.

Servicetekniker har med distribusjon, montering og vedlikehold av tekniske hjelpemidler til hjemmeboende.

Hvem kan få hjelp?

Om du bruker hjelpemiddel som er lånt av hjelpemiddelsentralen eller Sunndal kommune.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.