Servicetekniker

Er en ambulerende vaktmester som gir et tilbud til de hjemmeboende eldre og funksjonshemmede som har behov for praktisk hjelp til sine hjelpemidler og trygghetsalarmer.

 

Hva utføres?

Servicetekniker har ansvar for montering og tilsyn av trygghetsalarmer.

Servicetekniker har med distribusjon, montering og vedlikehold av tekniske hjelpemidler til hjemmeboende.

 

Hvem kan få hjelp?

Om du bruker hjelpemiddel som er lånt av hjelpemiddelsentralen eller Sunndal kommune.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Servicetekniker
Mobil 91 11 47 81

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra