eLås

eLås er et system med elektronisk lås for personer som har hjemmetjeneste og/eller trygghetsalarm. Systemet sikrer kvalitet i forbindelse med nøkkelhåndtering.

E-lås inngår som en del av trygghetspakken når det innvilges trygghetsalarm sammen med komfyrvakt. 

Hvem kan få eLås?

Mottakere som har trygghetsalarm, og etter hvert mottakere av hjemmetjenester.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.