Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

 Fysioterapibehandling gis etter henvendelse til instituttet/kontoret.   

Oversikt fysioterapeuter
Fysioterapeut Adresse Telefon Åpningstid
Holten Fysioterapi Sunndalsvegen 47, 6600 Sunndalsøra 71 40 56 78 08.00 - 15.30
Solli Fysioterapi Sunndal helsesenter, Mongstugata 5, 6600 Sunndalsøra 48 39 41 12 08.00 - 15.30
Roger Gunnesmæl Helsehuset treningssenter, Kaptein Dreiers gate 43, 6600 Sunndalsøra 92 68 34 97 Tirsdag og fredag 09.00 - 15.30