Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale