Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

 Fysioterapibehandling gis etter henvendelse til instituttet/kontoret.   

Priser/takster

De privatpraktiserende fysioterapeutene bruker samme priser/takster som de kommunale fysioterapeutene. 

Se informasjon om takster.

Oversikt fysioterapeuter
Fysioterapeut Adresse Telefon Åpningstid
Holten Fysioterapi Sunndalsvegen 47, 6600 Sunndalsøra 71 40 56 78 08.00 - 15.30
Line Rolland Helsehuset treningssenter, Kaptein Dreiers gate 43, 6600 Sunndalsøra 90 99 76 00 09.00 - 15.00