Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

 Fysioterapibehandling gis etter henvendelse til instituttet/kontoret.   

Fysioterapeut Adresse Telefon Åpningstid
Holten Fysioterapi Sunndalsvegen 47,
6600 Sunndalsøra
71 40 56 78 8.00 - 15.30
Solli Fysioterapi Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra

                            

483 94 112

8.00 - 15.30
Roger Gunnesmæl

Helsehuset Trening (tidl. Impulse treningssenter)                              Kapt. Dreiers gt. 43,  Sunndalsøra  

926 83 497 tirsdag og fredag  09.00 - 15.30