Barnehagesatser

Gjennom forskrift om foreldrebetaling i barnehager er det vedtatt en sentral makspris som fastsettes for ett år om gangen. Betalingssatsene i kommunens barnehager følger nasjonalt fastsatte maksimalpriser. 

 

Foreldrebetaling 2023

Egenbetaling barnehage
Tilbud Ukentlig oppholdstid Betalingssats pr mnd. (kr)
Heldagsplass Til og med 44 timer 3 000,-
Delt plass Til og med 22 timer 1 500,-

 

Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger innebærer betaling for mat, drikke, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen og betales etter reell kostnad.

Les mer om: