Barnehagesatser

Gjennom forskrift om foreldrebetaling i barnehager er det vedtatt en sentral makspris som fastsettes for ett år om gangen. Betalingssatsene i kommunens barnehager følger nasjonalt fastsatte maksimalpriser. 

Foreldrebetaling 2024

TilbudUkentlig oppholdstidBetalingssats pr mnd. (kr)
HeldagsplassTil og med 44 timer1 500,-
Delt plassTil og med 22 timer750,-

 

Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger innebærer betaling for mat, drikke, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen og betales etter reell kostnad.

Les mer om: