Kurs- og planleggingsdager for barnehageåret 2019-2020

Barnehagene holder stengt 5 dager i året i forbindelse med kurs- og planleggingsdager for ansatte i barnehagetjenesten.

For barnehageåret 2019 - 2020 er følgende dager avsatt til kurs- og planleggingsdag:

  • Torsdag 15. august 2019
  • Torsdag 2. januar 2020
  • Fredag 3. januar 2020
  • Fredag 15. mai 2020
  • August 2020 - dato fastsettes nærmere når det er avklart.

De dagene barnehagene holder stengt tilbys det en tilsynsordning. Tilsyn er et ikke-pedagogisk tilbud der barnehagen organiserer barnepass for de som ikke har mulighet til å ta fri denne dagen. Tilsynet bemannes ved hjelp av barnehagetjenestens vikarer.

Tilsyn er et ekstratilbud og krever påmelding i forkant. Barnehagene sender ut informasjon om påmelding og betaling i forkant av kurs- og planleggingsdagene.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra