Kurs- og planleggingsdager for barnehageåret 2017-2018

Barnehagene holder stengt 5 dager i året i forbindelse med kurs- og planleggingsdager for ansatte i barnehagetjenesten.

For barnehageåret 2018 - 2019 er følgende dager avsatt til kurs- og planleggingsdag:

  • Onsdag 10. oktober 2018
  • Fredag 11. januar 2019
  • Fredag 22. februar 2019
  • Denne planleggingsdagen fastsettes på den enkelte barnehage i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg.
  • Mandag 12. august 2019

De dagene barnehagene holder stengt tilbys det en tilsynsordning. Tilsyn er et ikke-pedagogisk tilbud der barnehagen organiserer barnepass for de som ikke har mulighet til å ta fri denne dagen. Tilsynet bemannes ved hjelp av barnehagetjenestens vikarer.

Tilsyn er et ekstratilbud og krever påmelding i forkant. Barnehagene sender ut informasjon om påmelding og betaling i forkant av kurs- og planleggingsdagene.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra