Kurs- og planleggingsdager for barnehageåret 2022 - 2023

Barnehagene holder stengt 5 dager i året i forbindelse med kurs- og planleggingsdager for ansatte i barnehagetjenesten.

For barnehageåret 2022 - 2023 er følgende dager avsatt til kurs- og planleggingsdag:

  • Onsdag 17. august 2022
  • Mandag 2. januar 2023
  • Onsdag 22. februar 2023
  • Fredag 2. juni 2023
  • Mandag 14. august 2023

De dagene barnehagene holder stengt tilbys det en tilsynsordning. Tilsyn er et ikke-pedagogisk tilbud der barnehagen organiserer barnepass for de som ikke har mulighet til å ta fri denne dagen. Tilsynet samles ved en av kommunens barnehager og bemannes ved hjelp av barnehagetjenestens vikarer.

Tilsyn er et ekstratilbud og krever påmelding i forkant. Barnehagene sender ut informasjon om påmelding og betaling i forkant av kurs- og planleggingsdagene.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 90 65 70 95

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra