Kurs- og planleggingsdager for barnehageåret 2021 - 2022

Barnehagene holder stengt 5 dager i året i forbindelse med kurs- og planleggingsdager for ansatte i barnehagetjenesten.

For barnehageåret 2021 - 2022 er følgende dager avsatt til kurs- og planleggingsdag:

  • Onsdag 18. august 2021
  • Onsdag 13. oktober 2021
  • Mandag 3. januar 2022
  • Fredag 3. juni 2022
  • Fredag 12. august 2022

De dagene barnehagene holder stengt tilbys det en tilsynsordning. Tilsyn er et ikke-pedagogisk tilbud der barnehagen organiserer barnepass for de som ikke har mulighet til å ta fri denne dagen. Tilsynet bemannes ved hjelp av barnehagetjenestens vikarer.

Tilsyn er et ekstratilbud og krever påmelding i forkant. Barnehagene sender ut informasjon om påmelding og betaling i forkant av kurs- og planleggingsdagene.

NB: I forbindelse med ekstraordinære smittevernstiltak som følge av koronapandemien, tilbys det ikke ordinært tilsyn når barnehagene har gult eller rødt tiltaksnivå, jf. trafikklysmodellen.

Det kan legges til rette for tilsyn for barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. Behov meldes til styrer ved barnehagen.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra