Kurs- og planleggingsdager for barnehageåret 2022 - 2023

Barnehagene holder stengt 5 dager i året i forbindelse med kurs- og planleggingsdager for ansatte i barnehagetjenesten.

Kurs- og planleggingsdager barnehageåret 2023–2024

  • Onsdag 16. august 2023
  • Tirsdag 2. januar 2024
  • Planleggingsdag (våren) - fastsettes i den enkelte barnehage i samarbeid med samarbeidsutvalget (SU).
  • Tirsdag 13. august 2024
  • Onsdag 14. august 2024

Første planleggingsdag for barnehageåret 2024–2025, er torsdag 15. august 2024.