Tredal barnehage

Lokalisering

Barnehagen ligger i Tredal krets, omlag 3 kilometer vest for Sunndalsøra sentrum. Nærmeste nabo er Tredal skole. Barnehagen har en ekstern avdeling beliggende i Øksendal(tidligere Øksendal oppvekstsenter). Begge lokaliteter har nærhet til rike naturområder med skog, fjell, mark og vann.

Organisering

Barnehagen har ulike tilbud inneværende år.
Avdeling Labbetuss: hele/delte plasser 1-2 år
Avdeling Smule: hele/delte plasser 3-5 år
Avdeling Smitt: hele/delte plasser 3-5 år
Avdeling Øksendal: hele/delte plasser 1-5 år.

Åpningstid

Barnehagen er åpen hele året med unntak av personalets 5 kurs- og planleggingsdager. Ved avvikling av kurs- og planleggingsdager tilbys tilsyn av ufaglært personell. Maksimal daglig oppholdstid er 8 3/4 time per dag.

Årsplan

 

Tredal barnehage - Klikk for stort bildeTredal barnehage

Kontaktinformasjon

Tredal barnehage
Telefon 71 69 93 80

Grønnetuss:            902 37 628

Labbetuss:              71 69 93 83

Smitt:                       71 69 93 81

Smule:                     71 69 93 82

Øksendal kontor:     71 69 94 19

Øksendal avdeling: 71 69 94 18

Kristin Margrete Børset
Styrer
E-post
Telefon 71 69 93 80

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.45 - 16.30

Avdeling Øksendal: 07.00 - 16.30

Postadresse

Tredalsveien 89, 6600 Sunndalsøra