Tredal barnehage

Barnehagen ligger i Tredal krets, omlag 3 kilometer vest for Sunndalsøra sentrum. Nærmeste nabo er Tredal skole. Barnehagen har nærhet til naturområder med skog, fjell, mark og vann.

Organisering

Barnehagen har ulike tilbud inneværende år:

Avdeling Labbetuss: hele/delte plasser 1-2 år
Avdeling Smule: hele/delte plasser 3-5 år
Avdeling Smitt: hele/delte plasser 3-5 år

Åpningstid

Barnehagen er åpen hele året med unntak av personalets 5 kurs- og planleggingsdager. Ved avvikling av kurs- og planleggingsdager tilbys tilsyn av ufaglært personell. Maksimal daglig oppholdstid er 8 3/4 time per dag.

Årsplan