Holssand barnehage

Lokalisering

Barnehagen ligger på Holssanden ca.5 km oppover dalen fra Sunndalsøra sentrum. Tidligere Furu skole og Hov daghjem er bygget om og utgjør i dag Holssand barnehage. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med flott natur på alle kanter.

Organisering

Barnehagen er en avdelingsbarnehage som tilbyr hele plasser og halve plasser der en går 2 dager en uke og 3 dager en uke.

Avdeling Gullstjerna: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Prestekragen: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Blåklokka: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Kvitveisen: hele/halve plasser 3 år

Avdeling Hestehoven: hele/halve plasser 4-5 år

Gullstjerna, Prestekragen, Blåklokka og Kvitveisen ligger alle i bygg sør. I midten av bygget ligger fellesrommet Blomsterenga. Hestehoven samt personalavdelingen ligger i bygg nord.

I forbindelse med utbygging av resterende areal på Holssand har vi 2 midlertidige småbarnsavdelinger på Villabyen. De heter Rosa og Gul. Vi har også en midlertidig småbarnsavdeling på Ålvundeid, som heter Mogrenda. Barna som går her vil flytte opp til Holssand barnehage når utbyggingen er ferdig.

Åpningstid

Barnehagen er åpen hele året med unntak av personalets 5 kurs- og planleggingsdager. Ved avvikling av kurs- og planleggingsdager tilbys tilsyn av ufaglært personell. Maksimal daglig oppholdstid er 8 3/4 time per dag.

Årsplan

Barnehagen på Hoelsand - Klikk for stort bildeHolssand barnehage
barnehagen på Holssanden - Klikk for stort bildeHolssand barnehage

Kontaktinformasjon

Holssand barnehage
E-post
Mobil 975 42 787

Blåklokka:      414 79 188

Gul:                469 59 503

Gullstjerna:    907 73 940

Hestehoven:  905 27 453

Kvitveisen:     905 12 425

Mogrenda:     902 52 631

Prestekragen: 904 75 029

Rosa:               902 78 845

Ingeborg Johansen
Styrer
E-post
Mobil 975 42 787

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.45 - 16.30

Adresse

Einangvegen 6, 6600 Sunndalsøa