Holssand barnehage

Lokalisering

Barnehagen ligger på Holssanden ca.5 km oppover dalen fra Sunndalsøra sentrum. Tidligere Furu skole og Hov daghjem er bygget om og utgjør i dag Holssand barnehage. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med flott natur på alle kanter.

Organisering

Barnehagen er en avdelingsbarnehage som tilbyr hele plasser og halve plasser der en går 2 dager en uke og 3 dager en uke.

Avdeling Gullstjerna: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Prestekragen: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Blåklokka: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Kvitveisen: hele/halve plasser 3 år

Avdeling Hestehoven: hele/halve plasser 4-5 år

Gullstjerna, Prestekragen, Blåklokka og Kvitveisen ligger alle i bygg sør. I midten av bygget ligger fellesrommet Blomsterenga. Hestehoven samt personalavdelingen ligger i bygg nord.

Åpningstid

Barnehagen er åpen hele året med unntak av personalets 5 kurs- og planleggingsdager. Ved avvikling av kurs- og planleggingsdager tilbys tilsyn av ufaglært personell. Maksimal daglig oppholdstid er 8 3/4 time per dag.

Årsplan

Årsplan for Holssand barnehage 2017-2018. (PDF, 2 MB)

 

Holssand barnehage - Klikk for stort bildeHolssand barnehage Holssand barnehage - Klikk for stort bildeHolssand barnehage

Kontaktinformasjon

Holssand barnehage
E-post
Telefon 71 69 93 27

Blåklokka:      71 69 93 24 \ 414 79 188

Gullstjerna:    71 69 93 23 \ 907 73 940

Hestehoven:  71 69 93 25 \ 905 27 453

Kvitveisen:     71 69 93 29 \ 905 12 425

Prestekragen: 71 69 93 26 \ 904 75 029

Ingeborg Johansen
Styrer
E-post
Telefon 71 69 93 27

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.45 - 16.30

Postadresse

Einangvegen 6, 6600 Sunndalsøa