Holssand barnehage

Lokalisering

Barnehagen ligger på Holssanden ca.5 km oppover dalen fra Sunndalsøra sentrum. Tidligere Furu skole og Hov daghjem er bygget om og utgjør i dag Holssand barnehage. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med flott natur på alle kanter.

Organisering

Barnehagen er en avdelingsbarnehage som tilbyr hele plasser og halve plasser der en går 2 dager en uke og 3 dager en uke.

Avdeling Gullstjerna: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Prestekragen: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Blåklokka: hele/halve plasser 1-2 år

Avdeling Kvitveisen: hele/halve plasser 3 år

Avdeling Hestehoven: hele/halve plasser 4-5 år

Gullstjerna, Prestekragen, Blåklokka og Kvitveisen ligger alle i bygg sør. I midten av bygget ligger fellesrommet Blomsterenga. Hestehoven samt personalavdelingen ligger i bygg nord.

Åpningstid

Barnehagen er åpen hele året med unntak av personalets 5 kurs- og planleggingsdager. Ved avvikling av kurs- og planleggingsdager tilbys tilsyn av ufaglært personell. Maksimal daglig oppholdstid er 8 3/4 time per dag.

Årsplan

Barnehagen på Hoelsand - Klikk for stort bildeHolssand barnehage barnehagen på Holssanden - Klikk for stort bildeHolssand barnehage

Kontaktinformasjon

Holssand barnehage
E-post
Mobil 975 42 787

Blåklokka:      414 79 188

Gullstjerna:    907 73 940

Hestehoven:  905 27 453

Kvitveisen:     905 12 425

Prestekragen: 904 75 029

Ingeborg Johansen
Styrer
E-post
Mobil 975 42 787

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.45 - 16.30

Adresse

Einangvegen 6, 6600 Sunndalsøa