Gjøra oppvekstsenter

Gjøra oppvekstsenter ligger i bygda Gjøra, 34 km fra sentrum i retning Oppdal.

Skole

Organisering

Skoleavdelinga har elever på 1. til 7. trinn og skolefritidsordning. Skoleåret 2023/24 har skolen 19 elever, fordelt i 3 klasser. Det er 6 lærere og 1 assistent ved skole/ SFO.

Opplæringsmålet er bokmål. FAU-leder er Stina Fossan, telefon 978 17 728.

Skolestart og -slutt:

Mandag, onsdag og fredag 09.00–13.40 for alle årstrinn.
Tirsdag 09.00–14.35 for alle årstrinn.
Torsdag 09.00–12.55 for 1.–4. trinn og 09.00 - 14.35 for 5.–7. trinn

SFO på morgenen er samordnet med barnehagen.

Barnehage

Organisering

Barnehageavdelinga har barn fra 1–6 år. Barnehagen har skoleåret 2023/24 15 barn og 4 ansatte.

Åpningstid

Barnehagen er åpen hele året med unntak av personalet sine 5 kurs– og planleggingsdager. Maksimal daglig oppholdstid er 8 3/4 timer per dag.

Oppvekstsenteret sin visjon:

"Et trygt sted for læring"