Melding om forsøpling

 

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00

Birger Bakken
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 99 77 78 30

Åpningstider

Åpningstider 08.00 - 15.30