Sunndal rådhus

Sunndal rådhus stod ferdig tidlig på 70-tallet. Etter en rekke større utbygginger innenfor helse og skole på 60-tallet, var det politisk enighet om at det skulle bygges et administrasjonsbygg for Sunndal kommune.

Huset er bygget i naturbetong. Grunnflaten er 1225 kvadratmeter i 2 etasjer og kjeller. Opprinnelig var det kontorlokaler for den samlede kommunale administrasjonen unntatt helserådet, i tillegg til likningskontoret, trygdekontoret og arbeidskontoret. Det er offentlig tilfluktsrom i kjelleren.

Arkitekter er Bjørn Christoffersen og Rolf Hvalbye fra Oslo.

De samlede kostnadene var på 6,7-6,8 mill. kroner.

Bygget ble påbegynt i august 1970 og tatt i bruk av administrasjonen i juni 1972. Rådhuset ble offisielt åpnet i mars 1973, samtidig med Sunndal svømmehall.

«Framtiden vil vise at utbyggingen har vært til nytte for kommunen», sa ordfører Oskar Edøy på den offisielle åpningen av rådhuset.

Sunndal rådhus framstår i dag som et stilfullt og solid bygg, representativt for den tidsepoken det er bygget i. Stilen er forsøkt ivaretatt samtidig som kontorlokaler og møterom skal tilpasses dagens standarder og behov.

I dag huser rådhuset hovedsakelig kommunale tjenester, med Trafikkstasjonen som eneste eksterne leietaker.