Årsberetning og årsregnskap

Årsberetningen er kommunedirektørens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret. Årsberetningen er i tillegg et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere med informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter gjennom året.