Service- og informasjonsavdelingen


Ansvarsområde

  • Publikumsmottak og sentralbord
  • Informasjon og kommunikasjon, eksternt og internt
  • Dokumentforvaltning og arkiv
  • Politisk sekretariat og valgadministrasjon
  • IKT-drift og digitalisering
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Veiledning og saksbehandling

 

Ansatte

Ansatte service- og informasjonsavdelingen i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Mobil
Eva Harriet Dahl avdelingsleder 99534182
Anne Grete Sollie konsulent 47640669
Dag-Magnus Grønstrand ikt-konsulent 90254636
Ida Solberg fagleder for dokumentforvaltning og arkiv (permisjon) 90632482
Ingvill Kvande Kirkevåg konsulent 47618850
Janne Sunde ikt-driftsansvarlig 99104393
Marit Hafsås konsulent 90629783
Markus Bjorli kommunikasjonsrådgiver 99309748
Per Ole Bratset konsulent 90025769
Steffen Storli ikt-konsulent 97177926
Tina Olufsen sentralbordoperatør 48285023