Service- og informasjonsavdelingen


Ansvarsområde

  • Publikumsmottak og sentralbord
  • Informasjon og kommunikasjon, eksternt og internt
  • Dokumentforvaltning og arkiv
  • Politisk sekretariat og valgadministrasjon
  • IKT-drift og digitalisering
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Veiledning og saksbehandling

 

Ansatte

Ansatte service- og informasjonsavdelingen i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Mobil
Vivian Høsteng Avdelingsleder 92 01 93 49
Brit Resell Konsulent 90 62 90 27
Dag-Magnus Grønstrand IKT-konsulent 90 25 46 36
Janne Sunde IKT-driftsansvarlig 99 10 43 93
Marit Hafsås Konsulent 90 62 97 83
Per Ole Bratset Konsulent 90 02 57 69
Randi Mette Bakkebø Konsulent 90 59 57 26
Sigrun Rødset Informasjonsleder 91 72 98 94
Tina Olufsen Sentralbordoperatør 48 28 50 23