Service- og informasjonsavdelingen


Ansvarsområde

  • Publikumsmottak og sentralbord
  • Informasjon og kommunikasjon, eksternt og internt
  • Dokumentforvaltning og arkiv
  • Politisk sekretariat og valgadministrasjon
  • IKT-drift og digitalisering
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Veiledning og saksbehandling

 

Ansatte

Ansatte service- og informasjonsavdelingen i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Mobil
Anne Grete Sollie konsulent 47 64 06 69
Dag-Magnus Grønstrand ikt-konsulent 90 25 46 36
Ida Solberg fagleder for dokumentforvaltning og arkiv (permisjon) 90 63 24 82
Janne Sunde ikt-driftsansvarlig 99 10 43 93
Marit Hafsås konsulent 90 62 97 83
Per Ole Bratset konsulent 90 02 57 69
Steffen Storli ikt-konsulent 97 17 79 26
Tina Olufsen sentralbordoperatør 48 28 50 23