Innvandrertjenesten


Ansvarsområde

Asylsøkere, bosatte flyktninger og andre over 16 år med rett til grunnskoleopplæring.

Innvandrertjenestens mål er gjennom samarbeid å yte tjenester til beste for både brukere og lokalsamfunn.

Avdelingsledere

Avdelingsledere innvandrertjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Laila Almhjell-Ims sjef innvandrertjenesten 95 52 62 30
May Jorid Strand flyktningkonsulent 91 61 29 14
Kari Linseth programansvarleg introduksjonsordninga 91 00 68 56
Kjetil Pedersønn Aasen rektor 47 65 06 88