Innvandrertjenesten


Ansvarsområde

Asylsøkere, bosatte flyktninger og andre over 16 år med rett til grunnskoleopplæring.

Innvandrertjenestens mål er gjennom samarbeid å yte tjenester til beste for både brukere og lokalsamfunn.

Avdelingsledere

Avdelingsledere innvandrertjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Laila Almhjell-Ims Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 95 52 62 30
May Jorid Strand Flyktningkonsulent 91 61 29 14
Kari Linseth Programansvarleg introduksjonsordninga 91 00 68 56