Helsetjenesten


Ansvarsområde

  • kommunal legetjeneste
  • svangerskapsomsorg
  • helsestasjon 0-5 år
  • skolehelsetjenesten
  • helsestasjon for ungdom
  • kommunepsykolog
  • smittevernarbeid og reisevaksinasjon
  • fysioterapi
  • habiliteringstjenesten

 

Ledere og ansatte helsetjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon
Britt Iren Bæverfjord helsesjef 95 08 18 24
Gunn Inger Reiten rådgiver 90 28 04 22
Frode Neergaard psykolog
Hildegunn Ruste ledende helsessykepleier 94 84 43 46
Håkon Furu kommuneoverlege 41 52 00 55
Ingrid Husdal Dørum sjefsfysioterapeut 90 63 59 82
Kristin Ruud avdelingsleder habiliteringstjenesten 95 23 20 60
Liv Marit Møllenes saksbehandler 90 26 02 15
Mariann Meisal psykisk helsearbeid 90 12 35 16
Rikke Schawbe Øye avdelingsleder habiliteringstjensten 90 15 31 86
Siw Helgadottir Teksum avdelingsleder habilitieringstjenesten 90 09 16 37