DigiHjelpen - digital veiledning

Hva er DigiHjelpen?

 • Et kommunalt gratis veiledningstilbud rettet mot innbyggere i alle aldre som ikke har grunnleggende digital kompetanse.
 • For innbyggere i Sunndal kommune som vil mestre digitale tjenester via PC, telefon eller nettbrett.
 • Målet med dette kommunale veiledningstilbudet er å bidra til å redusere digitale klasseskiller og øke den digitale kompetansen i befolkningen.

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

 • Alle som trenger hjelp til å mestre digitale tjenester   
 • Alle som vil hjelpe en venn, ett familiemedlem eller andre med digital veiledning

Hva innebærer en digital hverdag?

 • Tilgang på internett
 • Å kunne bruke digitale verktøy som PC, mobiltelefon eller nett brett
 • Å kunne orientere seg i digitale tjenester 

Hva kan DigiHjelpen hjelpe deg med?

 • Forståelse av hva internett er
 • Hvordan søke på offentlige nettsider
 • Kunne levere inn søknader om tjenester
 • Skrive brev eller henvendelser via data

Når kan du bruke DigiHjelpen?

Du kan få DigiHjelp ved Sunndal folkebibliotek når du trenger det, innenfor bibliotekets åpningstider.

Du kan også å enkel veiledning ved servicekontoret.

Andre tilbud

Seniornett Sunndal

Tilbyd datakafe og ulike kurs i Sunndal pensjonsistsenter.
Kontaktperson: Gjertrud Brun,
epost: gjertrudbrun@gmail.com, tlf.: 41324035

Se mer informasjon og deres nettside her

Hvor kan du låne datamaskin?

 • Servicekontoret på rådhuset
 • Sunndal folkebibliotek
   

Hvorfor er mestring av data viktig?

Den teknologiske utviklingen går fort og norske myndigheter legger til rette for at all offentlig kommunikasjon skal skje digitalt fremover. Et digitalisert samfunn krever også en ”digital kompetanse” for å fungere optimalt og som forventet. Målet med den nasjonale Digihjelpen-satsingen er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning. KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. 

Her kan du lese mer om hva KS Digihjelpen er