Omsorgsberedskapsgruppa

Omsorgsgruppa Støttegruppe ved sorg og kriser
Navn Tittel Mobil
Egil Veddeng Lege 984 19 960
Jorunn Fjærli Veileder NAV 997 78 075
Hildegunn Ruste Helsesøster 416 72 704
Mariann Meisal Psykiatrisk sykepleier 481 21 874
Ruth Riise Rådgiver PPT 906 59 420
Jan Fredrik Laskerud Prest 971 08 501