Kriseledelsen

Kriseledelsen
Navn Tittel Mobiltelefon
Ståle Refstie ordfører/leder 481 23 126
Lusie Gjersvoll varaordfører 926 53 545
Randi Dyrnes kommunedirektør 957 52 507
Eilif Lervik teknisk sjef 907 22 223
Britt Iren Bæverfjord helsesjef 950 81 824
Anne Berit Vullum pleie- og omsorgssjef 901 48 016
Harriet Berntsen assisterende kommunedirektør/ beredskapsplanlegger 991 57 947
Hallvard Vermøy lensmann 971 99 130
Brit Resell sekretær 906 29 027