Kriseledelsen

Kriseledelsen Kommunens kriseledelse
Navn Tittel Mobiltelefon
Ståle Refstie ordfører/leder 481 23 126
Janne M. Rimstad Seljebø varaordfører 906 41 389
Randi Dyrnes rådmann 957 52 507
Eilif Lervik teknisk sjef 907 22 223
Kari Thesen Korsnes helsesjef 957 27 846
Anne Berit Vullum pleie- og omsorgssjef 901 48 016
Harriet Berntsen ass.rådmann/beredskapsplanlegger 991 57 947
Hallvard Vermøy lensmann 971 99 130
Brit Resell sekretær