Kriseledelsen

Kriseledelsen
Navn Tittel Mobiltelefon
Ståle Refstie ordfører/leder 48 12 31 26
Lusie Gjersvoll varaordfører 92 65 35 45
Randi Dyrnes kommunedirektør 95 75 25 07
Bjørn Flemmen Steinland ass.kommunedirektør / beredskapskoordinator 91 54 43 49
Jan Erik Holthe teknisk sjef 91 11 47 84
Britt Iren Bæverfjord helsesjef 95 08 18 24
Anne Berit Vullum helse- og omsorgssjef 90 14 80 16
Hallvard Vermøy lensmann 97 19 91 30
Sigrun Rødset Informasjonsleder 91 72 98 94
Brit Resell sekretær 90 62 90 27