Signerte samarbeidsavtale med Sunndal IL Fotball

Sunndal kommune signerte onsdag 10. mai en 5-årig samarbeidsavtale med Sunndal IL Fotball på totalt 700 000 kroner. - Det er nytt at vi inngår slike avtaler, sier kommunedirektør Randi Dyrnes. - En slik avtale gir bedre forutsigbarhet for klubben, og gir også kommunen mer tilbake i form av profilering.

Avtalen ble behandlet og vedtatt av formannskapets i april. Avtalen omfatter også Hydro Cup. 

Viktig aktør i lokalsamfunnet

Sunndal Fotball er en viktig aktør i lokalsamfunnet, og representerer både topp og bredde i idretten. Ikke minst er det en viktig arena for inkludering og integrering, som blir stadig viktigere. - Da er det viktig å ha en profesjonell aktør slik som Sunndal Fotball, sier kommunedirektøren.

Hydro Cup er et viktig arrangement for Sunndal kommune både profilerings- og omdømmemessig, og som en stor dugnad og møteplass for barn og voksne i kommunen.

Langsiktighet og gjensidig forpliktende

Sunndal kommune har støttet Hydro Cup med tilskudd gjennom mange år. Gjennom denne samarbeidsavtalen blir støtten mer langsiktig og forutsigbar, og også gjensidig forpliktende. Sunndal kommune blir som samarbeidspartner mer synlig og profilert i cupen.


Se saksdokumenter fra formannskapets behandling av samarbeidsavtalen.