Hils på Kommune-Kari

Sunndal kommune lanserer i dag en ny medarbeider; samtaleroboten Kommune-Kari på nettsida vår www.sunndal.kommune.no. Kommune-Kari svarer på spørsmål om alle tjenestene i kommunen, til alle tider på døgnet. Samtaleroboten er et supplement til nettside og servicekontor, og et av flere tiltak kommunen jobber med innen digitalisering for å tilpasse seg innbyggernes behov.

Kommune-Kari er nå i bruk i over 60 kommuner rundt om i landet, og kan svare på over 4000 spørsmål. Samtaleroboten er basert på kunstig intelligens, og prøver å forstå hva du spør om ut fra hva vi har lært den. Grunnlaget for Kommune-Kari er en database med ofte stilte spørsmål, der det nå er lagt inn rundt 700 svar eller lenker til informasjon om tjenestene i kommunen.

Kommune-Kari trenger trening

Test ut Kommune-Kari ved å klikke på ikonet nederst til høyre på nettsida vår, www.sunndal.kommune.no.  Du kan gi direkte tilbakemelding ved å klikke på tommel opp eller tommel ned på svaret hun gir deg. Det er viktig at Kommune-Kari blir brukt, og responsen folk gir på svarene de får (eller ikke får), blir analysert og brukt til å forbedre eksisterende og bygge opp nye svaralternativ.

Fokus på digitalisering

Sunndal kommune har fokus på digitalisering, og jobber for å gjøre tjenestene våre så tilgjengelige og effektive som mulig, og at innbyggerne skal kunne betjene seg selv i størst mulig grad. Her spiller digitale verktøy en viktig rolle når de blir brukt på rett måte. Utviklingen skjer fort på dette området, og vi må regne med litt prøving og feiling framover. Her ønsker vi også gjerne tilbakemeldinger fra innbyggere på behov og smarte løsninger.

Det er imidlertid ikke slik at digitale verktøy skal erstatte folk fullt ut. De nye verktøyene skal være et supplement til og samspill med personlig kontakt. Folk skal fortsatt kunne møte folk, både på servicekontoret og i tjenestene ellers.

 

  

Kontaktinformasjon

Sigrun Rødset
informasjonsleder
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra