Si din mening om plansaker

En viktig del av arbeidet med arealplaner er å få innspill fra innbyggerne.

Hvor finner jeg dokumenter på høring?

Under kunngjøringer  finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Høring av planforslag annonserer i lokalavisene Driva og Aura avis og papirkopier legges ut på Servicekontoret i Sunndal rådhus.

Hvordan sender jeg inn innspill og merknader?

Du kan sende inn merknader og innspill skriftlig til kommunen som angitt i den enkelte høring, eller jfr. kontaktinformasjonen til høyre. 

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

Når kan du påvirke planen?

Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn).

Hvordan får du varsel?

For at så mange som mulig skal bli informert kunngjøres oppstart og høring av arealplaner i lokalaviser og under kunngjøringer. For reguleringsplaner sendes det også brev til grunneiere og naboer som blir direkte berørt.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Ved privat plan skal du sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Fristen for å komme med uttalelser er vanligvis tre uker.

Offentlig ettersyn

Når kommunen legger et planforslag ut til offentlig ettersyn, skal alle få mulighet til å komme med innspill til det. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger. Fristen for å komme med uttalelser i denne runden er ca seks uker. Du sender innspillet ditt til kommunen.