Grunneiermøte 03. juni

Sunndal kommune inviterer til lokalt grunneiermøte på Sunndal rådhus mandag 3. juni klokken 14:30. Møtet vil ikke være et informasjonsmøte som Statsforvalteren i Trøndelag og Møre og Romsdal har holdt flere ganger tidligere. Dette møtet vil ta sikte på å avklare synspunkt og evt. støtte, eller ikke for å gå videre i prosess med å øke kunnskapsgrunnlaget for Trollheimen nasjonalpark. Møtet er kun for grunneiere i, eller i tilknytning til randsonene for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområde i Sunndal kommune. Kontakt rådgiver Erik F. Henriksen på epost: erik.forbregd.henriksen@sunndal.kommune.no om du ønsker å delta. Er du en av dem som har mottatt brev er det ikke nødvendig å svare flere ganger.